لیوان – شیشه سلامت اضطراب اضطراب سلامتی

لیوان – شیشه: سلامت اضطراب اضطراب سلامتی افسردگی افسردگی مبتلا شدن عملکرد مغز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای چگونگی خرید و فروش ارز جهت صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد. 

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

عبارات مهم : مرکزی

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای چگونگی خرید و فروش ارز جهت صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد.

به گزارش فارس، در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است پیرو تصمیمات جددی ارزی دولت، از روز سه شنبه مورخ 16 مرداد ماه 1397 دسترسی به بازار ثانویه ارز جهت کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان گروه های کالایی 2 و3 برقرار هست. بدهید ترتیب تمامی بازرگانان می توانند به قیمت توافقی به خرید و فروش ارز با صرافی های مجاز بانک مرکزی بپردازند.

جهت فروش ارز، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات می توانند در سه دسته زیر اقدام به عرضه ارز کنند:

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

1- صادرات قطعی: مربوط به صادرکنندگان کالا که دارای پروانه صادرات هستند؛

2- پیش فروش: جهت صادرکنندگان کالا که پیش از د ریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خودمی کنند؛

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای چگونگی خرید و فروش ارز جهت صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد. 

3- صادرات خدمات؛ جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات.

امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا جهت کالاهای گروه 2 و 3 وجود دارد.

همچنین فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات قطعی کالا به سایر واردکننده های گروه 2 و 3 میسر هست. جهت این منظور حتما باید محل تامین ارز ثبت سفارش «از محل صادرات» گزینش شود.

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

امکان تامین ارز جهت واردات کالاهای گروه 2 و 3 به صورت زیر وجود دارد:

1- خرید از سامانه نیما: جهت خرید ارز از صرافی های مجاز، بانک مرکزی از طریق سامانه نیما، باید محل تامین ارز ثبت سفارش «خرید ارز از سیستم بانکی» گزینش شود. بعد از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده است در ثبت سفارش، اقدام به ثبت سفارش تخصیص ارز از نوع «بانکی(نیما)» کند. بعد از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی، سپردن تعهد ورود کالا به کشور و تایید سپردن تعهد از سوی بانک عامل در پرتال ارزی، امکان خرید ارز در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت مهیا می شود.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای چگونگی خرید و فروش ارز جهت صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد. 

ثبت سفارش هایی که قبلا در بخش محل تامین ارز گزینه «خرید از سیستم بانکی» را گزینش نکرده اند، مورد نیاز است ضمن اقدام به ویرایش ثبت شفارش این گزینه را گزینش کنند.

2- استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا: جهت این کار، مورد نیاز است محل تامین ارز در ثبت سفارش، از «محل صادرات» گزینش شود بعد از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده است در ثبت سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز «ارز اشخاص از محل صادرات» کند. بعد از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز از محل صادرات با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی خود یا دیگران به بانک عامل و ثبت آن در پرتال ارزی مهیا می شود.

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار ثانویه تشریح شد

در صورتی که پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری باشد، بعد از آنکه بانک عامل اطلاعات پروانه را در پرتال ارزی ثبت کرد، مالک پروانه باید نسبت به تایید واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.

3- استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی: جهت استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی نزد بانک عامل مورد نیاز است محل تامین ارز در ثبت سفارش «از محل سپرده ارزی» گزینش شود. بعد از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده است در ثبت سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز از نوع «ارز اشخاص از محل سپرده» کند. بعد از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز در پرتال ارزی مهیا می شود.

امکان ثبت کالاهای گروه 2 و 3 در یک ثبت سفارش وجود دارد ولی کالاهای گروه یک باید به صورت مجزا ثبت سفارش شوند.

ارز کالاهای گروه یک همچنان با قیمت رسمی و از محل منابع بانک مرکزی تامین می شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | صادرات | پروانه | ثبت سفارش | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog